WAT DOET GRIP

GRIP, adviesburo voor infectiepreventie biedt maatwerk op gebied van infectiepreventie.

Het voorkomen van infecties is een onderdeel van ons leven. Van een thuissituatie als het handen wassen voor het eten tot een goede luchtkwaliteit bij operaties. Zo vormt hygiëne en infectiepreventie een basis voor een kwalitatief goede werkwijze in alle gezondheidszorginstellingen, horecabedrijven, scholen, kinderdagverblijven enz.

Het grote aantal witte jassen in kantines van ziekenhuizen suggereert dat de dragers hiervan meer waarde hechten aan status of gemak dan aan hygiëne.
E.M.J van der Logt,
Radboud Universiteit Nijmegen

GRIP biedt maatwerk, infectiepreventie gericht op uw branche, gebaseerd op landelijke normen en richtlijnen. GRIP kan uw specifieke infectiepreventie traject doorgronden, signaleert mogelijke overdrachtroutes en stelt maatregelen voor om eventuele infectiebronnen aan te pakken en overdracht van micro-organismen te vermijden

Hygiëne en infectiepreventie kan ook bij u op een gezonde manier gaan leven in uw bedrijf. GRIP verzorgt onder meer audits, trainingen, protocollering en coaching van medewerkers.